Nabokov edits Kafka

Nabokov edits Kafka


Posted 1 year ago with 10 notes

#books #editing #nabokov #kafka

  1. gainsayer reblogged this from misskayvee
  2. yo--landa reblogged this from misskayvee
  3. emptybutsmiling reblogged this from equinoccio
  4. inconstantesiempre reblogged this from equinoccio
  5. simchatdoron reblogged this from misskayvee and added:
    Gorgeous
  6. equinoccio reblogged this from misskayvee
  7. misskayvee posted this
Notte Themes     ☾